Zdravý životný štýl. Ako vychovávať deti k zdravým hodnotám.

Školský rok máme v plnom prúde a deti sa snažia nabehnúť na takmer normálne fungovanie. Pomedzi nekonečné povinnosti sa snažíme naplniť ich čas čo najhodnotenejšie. Mnoho rodičov v časovej vyťaženosti uprednostní kúpu drahej značkovej hračky či elektroniky namiesto časovej investície a to vedie k materializmu u detí.

Čo robiť, aby sme deti vychovávali k spokojnému životu?

  • Neučme deti materializmu množstvom hračiek

Hračky sú skvelé na rozvoj fantázie a často aj výbornou motiváciou k snaženiu detí. Ak je ich však priveľa, strácajú svoju hodnotu aj atraktivitu. Nechajme deti počkať si, či dokonca si vytúženú hračku zaslúžiť, ostane mu v obľube oveľa dlhšie. Hračka ako odmena za snaživé učenie, cvičenie na nástroj či výdrž v športe má symbolickú hodnotu, ktorú nedokáže ponúknuť reklama...

  • Virtuálne statky

Súčasné možnosti ponúkajú aj niečo ako nehmatateľnú hračku v podobe doplnkov k počítačovým hrám či aplikáciám. Aj tu platí, že menej je viac a ak nebudeme takéto nakupovanie limitovať, stratí sa ich výnimočnosť a radosť je preč.

  • Podporujme zvedavosť

Najmä u menších detí, od obdobia keď začnú klásť nekonečné otázky, je dôležité nasýtiť ich zvedavosť a neodbiť ich frázami typu: „počkaj kým budeš starší...tomu ty ešte nemôžeš rozumieť“ a podobne. Deti hodnoty nenaberajú zo slov, ale z nášho postoja k téme. Zásadný je nemoralizujúci a hlavne neodsudzujúci postoj, nadhľad a rozhodnosť rodičov. Veľmi pomáha zdravý humor.

  • Umožňujme deťom zažívať úspech rovnako ako aj zlyhanie.

Umožňujme deťom dosahovanie výziev v športových či umeleckých aktivitách. Nechajme ich zažiť pocit úspechu, chváľme a zároveň ich nechajme chybovať aj s patričnými emóciami. Nevyhnutná je dávka trpezlivosti rodičov, ale určite sa oplatí nechať ich skúšať aj činnosti, v ktorých sa najprv javia ako nemotorné či nešikovné. Takáto skúsenosť v bezpečnom prostredí bude dieťa motivovať k odvahe aj napríklad v kolektíve školy.

  • Pravidelný režim ponúka voľnosť, nie obmedzenie.

Pravidelnosť je faktorom úspechu v učení, ale aj celkovej spokojnosti detí. Režimom dosahujeme nie len čas najlepšej výkonnosti k učeniu či iným povinnostiam, ale aj jasný limit oddychu a voľnočasových aktivít. Tak ako sú dôležité chvíle keď sa venujeme len učeniu, tak sú dôležité aj chvíle, kedy má dieťa úplne voľno bez predpísaných aktivít a je mu umožnené „len tak sa hrať.“

Ako sa dá zabaviť bez drahých hračiek ?

  • Šport

Je len naším, reklamou ovplyvneným nastavením, že k športom potrebujeme drahé náčinie. Často stačí úplne obyčajná lopta, či zopár presne nakreslených čiar a dávka odhodlania. Zároveň nepodceňujme výhody obyčajných prechádzok, zbieranie rastlín, gaštanov či len kamienkov, lozenia po stromoch, kreslenia po chodníku, či púšťanie doma vyrobeného šarkana alebo spoločné práce okolo domu. Každá pohybová aktivita vonku dokáže pobaviť, zaplniť zdravo myseľ, keď je so správnymi ľuďmi a v dobrej nálade.

  • A čo doma keď sa nedá vybehnúť von?

Ani v časoch izolácie, či zlého počasia, keď sa nedá nikam ísť, nemusíme byť závislí na televízii, internete či zásobovaniu detí drahými hračkami. Na kreslenie, vystrihovanie, schovávačky, hádanky, domáce divadlo či vymýšľanie príbehu, cvičenie, stavanie bunkra, spoločné varenie či pečenie nám stačí iba nadšenie a aj zdanlivo obyčajné aktivity sa stanú pre naše deti neobyčajnými.

  • Pestujme lásku ku knihám

Zvoľme si zvládnuteľnú knihu primeranú veku a záujmom nášho dieťaťa a nechajme ho rozprávať svoje pocity a dojmy z konania postáv. Ak sa dieťa opýta na náš pohľad, snažme sa reagovať úprimne, ale nie odsudzujúco. Najúprimnejšia reakcia je pomenovaním svojho pocitu a uznaním jeho subjektivity. Podobne pri filmoch či youtube videách. Ak nám dieťa napríklad nadšene ukáže video, ktorého obsah je neprípustný, reagujme: „Mne sa také nepáči, u nás sa také nepozerá.“ Nekritizujme dieťa za jeho záujem, ani nezhadzujme autora videa. Ak dieťa potrebuje nechajme ho vyrozprávať o tom čo videlo a pokojne prejavme aj pochopenie jeho fascinácii. Bez hnevu trvajme na svojom postoji.

  • Rodičia sú príkladom

V hodnotách platí asi najviac, že čo deti vidia doma to vnímajú ako normálne. Rodičia večne sa ponosujúci na neschopnosť všetkého a všetkých okolo, ale pritom tráviaci čas konzumne vychovávajú večne hľadajúce a nespokojné deti.

Rodičia, žime tak, ako by sme chceli od našich detí. Najviac naberajú hodnoty vnímaním nášho konania.

Autor

Pracujem 12 rokov ako poradenský psychológ. Najradšej využívam behaviorálne princípy pre prácu s režimom a rozvoj komunikačných zručností. Obľubujem prednášanie a prácu so skupinami. Vo voľnom čase som nadšenec živej hudby a literatúry.